artbem_gora
 
 
ART.BEM Bemowskie Centrum Kultury
artbem_bok

   

   
Bemowo Wspiera Talenty
Grupa Zgoda na festiwvalu Malta Festival
 






29 stycznia, piątek,
godz. 19:00

PRACOWNIA PODRÓŻY: WYPRAWA ROWEROWA KAUKAZ 2015
28 stycznia, czwartek, godz. 19:00
SPOTKANIE BEMOWSKIEGO KLUBU KSIĄŻKI
27 stycznia, środa,
godz. 19:00

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MAGDALENĄ GRZEBAŁKOWSKĄ
24 stycznia, niedziela, godz. 11:00 i 13:00
TEATRALNY PORANEK BAJKOWY: PAN KALAFIOR NA BIEGUNIE
23 stycznia, sobota,
godz. 12:00-14:00

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY WOKALNE Z ZESPOŁEM HAPPY PLAY DIXIELAND JAZZ

23 stycznia, sobota,
godz. 19:00

FOLKOWO BEMOWO: HAPPY PLAY DIXIELAND BAND

23 stycznia, sobota,
godz. 11:00 i 14:30

Balet "Dziadek do orzechów" dla dzieci od lat 3
21 stycznia, czwartek, godz. 19:00
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY: POWIĘKSZENIE
20 stycznia, środa,
godz. 19:00

WYKŁADY HISTORYCZNE: BEMOWO NIEODKRYTE WYKŁAD PIERWSZY: ŻYCIE W PŁYCIE. BEMOWO LAT 70./80.
14 stycznia, czwartek, godz. 11:00
FILMOWY PORANEK DLA SENIORÓW: DISCO POLO

14 stycznia, czwartek, godz. 18:30
90. urodziny Janusza Praszczura Orlowskiego
10 stycznia, niedziela, godz. 11:00 i 13:00
TEATRALNY PORANEK BAJKOWY: POLARNA PRZYGODA
ART.BEM Bemowskie Centrum Kultury

aktualności





Tradycyjnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na okres ferii zimowych 2016 dla  dzieci
w wieku 6-12 lat. Gwarantujemy atmosferę pełną wrażeń i niezapomnianych atrakcji podczas każdego tygodnia.
Proponujemy pięciodniowe turnusy z pełnym wyżywieniem (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek), w dogodnych dla pracujących rodziców godzinach od 7:30 do 17:30 (NAUKOWA ZIMA z Bemowskim Centrum Kultury w godz. 10:00-14:00).
Szczegółowy opis naszej zimowej propozycji znajdą Państwo pod poniższymi linkami.

ZIMA Z LEGO KLOCKI. STAR WARS W PIECIU ODSŁONACH
MAM TĘ MOC. ZACZAROWANA KRAINA ZABAWY I ROZWOJU
NAUKOWA ZIMA Z BEMOWSKIM CENTRUM KULTURY

 

Modelarze z Aeromodelklubu BCK 
na ŚWIATOWYCH IGRZYSK LOTNICZYCH
- WAG DUBAI 2015
Piotr KOWALSKI 
wśród dwunastu najlepszych pilotów Świata!
 

 

W dniach 1-12 grudnia br. byliśmy świadkami ŚWIATOWYCH IGRZYSK LOTNICZYCH – WAG 2015
(World Air Games), tzn. największego eventu w sporcie lotniczym z udziałem gwiazd światowego
formatu. Do rywalizacji o medalowe krążki przystąpiło 854 zawodników z 55 krajów. Reprezentacja
polska liczyła 25 znakomitych pilotów samolotowych, szybowcowych, balonowych, sterowcowych, śmigłowcowych, paralotniowych, skoczków spadochronowych i dwóch modelarzy. Jesteśmy dumni,
że jedynym modelarzem w Dubaju był Piotr KOWALSKI – Junior oraz jego asystent Igor
SKAWIŃSKI, obaj z Aeromodelklubu Bemowskiego Centrum Kultury.
Więcej >>>

Zespół wokalny Retro Artbem i Teatr Zgoda
realizowały projekty
w ramach warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 


Zajęcia emisji głosu prowadzone były grupowo oraz indywidualnie. Członkowie Zespołu Retro ArtBem zdobywali wiedze teoretyczną poprzez wykłady i prezentacje oraz wiedzę praktyczną poprzez ćwiczenie. Członkowie Zespołu wykonywali ćwiczenia wokalne grupowo, nabierając umiejętności śpiewania unisono, jednolitą barwą głosu. Każdy z członków miał możliwość ćwiczyć głos indywidualnie – pozostała cześć grupy przysłuchiwała się, dzięki czemu chórzysta miał możliwość dogłębnego poznania natury swego głosu i radzenia sobie nim na konkretnych przykładach muzycznych. Zajęcia emisji głosu zawierały także ćwiczenia dotyczące dykcji, postawy wokalnej prezentacji na scenie w także radzenia sobie z tremą. 

Projekt objął  trzy etapy działań w obszarze muzyki teatralnej.
Etap pierwszy – Festiwal Jelenia Góra 
to wyjazd na Festiwal Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze organizowanym przez Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema, na którym Teatr Zgoda pokazał spektakl “Autobus cz. 1” - zmiany spektaklu dokonaliśmy po złożeniu projektu. Organizatorzy Festiwalu zamówili spektakl „Autobus” ze względu na jego specyfikę – ścieżkę dźwiękową. Podczas pobytu w siedzibie Teatru Cinema codziennie odbywały się próby do nowego spektaklu „Autobus cz. II” - dzięki czemu osiągnęliśmy cel poszerzenia umiejętności twórczych aktorów Teatru Zgoda w związku z planowanym przygotowaniem nowej realizacji scenicznej. Spotykaliśmy się również z innymi twórcami (muzykami, aktorami) biorącymi udział w Festiwalu co pozwoliło nam na poszerzenie znajomości i nawiązania współpracy na przyszłość.

Etap drugi – casting muzyczny Warszawa
Przed castingiem zostały zaprojektowane, wydrukowane i rozesłane (także poprzez media elektroniczne) plakaty informujące i zachęcające    do wzięcia udziału w naborze. Ponadto zostały wykorzystane kontakty osobiste i bezpośrednie. Kontaktowaliśmy się z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Środowiskowymi Domami Samopomocy, Domami Kultury i ze znajomymi muzykami amatorami i profesjonalistami.

W ramach castingu zostały przeprowadzone cztery warsztaty teatralno-muzyczne, w ramach których zostały wyłonione osoby, które stworzą orkiestrę/grupę muzyczną do stałej współpracy z Teatrem Zgoda. Każde spotkanie warsztatowe rozpoczynało się od prezentacji Teatru Zgoda, jego dorobku i modelu pracy. Każdy warsztat obejmował serię ćwiczeń muzyczno – teatralnych: wyobraźnia dźwiękowa, tłumaczenie emocji, abstrakcji na dźwięk, poczucie rytmu, wspólne granie. 
Na na finał wykonana została zaimprowizowana kompozycję muzyczną do etiudy teatralnej.
Poszczególne warsztaty zawierały w różnych proporcjach następujące działania:
- test wyrażania emocji dźwiękiem (różne sposoby wydobywania dźwięku)
- przedstawianie się, przedstawianie wybranej swojej cechy za pomocą przedmiotów, instrumentów
- słuchanie otaczających nas dźwięków w ciszy
- „tłumaczenie” dźwięków na obraz oraz obrazów na dźwięk
- wykorzystani partytur graficznych do generowania dźwięków
- test pracy w grupie, współpracy, intuicyjnego wspólnego grania, słuchania się nawzajem
- ćwiczenia z odpowiedzi na dyrygowanie
- wykorzystanie pomysłów uczestników w tworzeniu utworu, który poprzez muzykę wpłynie na ruch sceniczny aktorów Teatru Zgoda
- wykorzystanie potencjału dźwiękowego mowy – ćwiczenia z wykorzystaniem słów i budowania dramaturgii
- improwizacje tekstowe
- dźwiękowe reagowanie na wcześniej przygotowane improwizacje aktorów Teatru Zgoda
- badanie poczucia rytmu
- budowanie wspólnie utworu muzycznego, który posłużył do wykonania na finał kompozycji muzycznej – improwizowanej do etiudy
- rozmowa o przyszłości, potrzebach i wyobrażeniach o współpracy
- w Teatrze Zgoda

Etap trzeci – edukacja dla animatorów kultury
W warsztatach - castingu miały wziąć udział w charakterze obserwatorów, osoby zajmujące się działalnością teatralną dla osób wykluczonych. Niestety nie udało się tego zorganizować ze względu na małe zainteresowanie ze strony tych uczestników.
Natomiast odbyły się spotkania, na których aktorzy teatru Zgoda  i uczestnicy warsztatów zastanowili się nad dalszymi działaniami i potrzebami w Teatrze Zgoda.
Na podstawie wniosków z tych spotkań powstał nowy projekt spektaklu  z muzykami i aktorami zawodowymi przy współudziale dramaturga „Anatomia Szaleństwa” oraz pomysł na  III edukacyjne warsztaty „Działania z pogranicza” na rok 2016, które mogą zakończyć się III edycją Festiwalu Zaburzenia Teatralne – w zależności od możliwości finansowych Bemowskiego Centrum Kultury.


Retro.Artbem - Sprawozdanie FUNDUSZ ANIMACJI KULTURY 2015

Teatr Zgoda - sprawozdanie FUNDUSZ ANIMACJI KULTURY 2015
 



LABORATORIUM PROJEKTÓW OSIEDLA PRZYJAŹŃ

to projekt zrealizowany przez Bemowskie Centrum Kultury oraz Grupę Odkrywkową Osiedla „Przyjaźń”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015. Wszystkie inicjatywy powstały z potrzeby odkrywania osiedla „Przyjaźń”, organizowania wydarzeń i działań, które umożliwią mieszkańcom spotkanie, rozwijanie swoich pasji i umiejętności. Wszystkie Inicjatywy zostały zrealizowane w okresie od 31 lipca 2015 do 15 listopada 2015.

PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU
WSPARLIŚMY INICJATYWY, KTÓRE:

 angażowały społeczność lokalną Osiedla „Przyjaźń”,
 odpowiadały na konkretne potrzeby społeczności lokalnej,
 wynikały z pasji osób zgłaszających projekty,
 były zrealizowany społecznie – przez członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów itp.,
 były nastawione na dokonanie lub zapoczątkowanie pozytywnej zmiany społecznej,
 miały charakter międzypokoleniowy, czyli angażowały różnorodne grupy wiekowe,
 były zgłoszone przez jednego uczestnika lub dwie osoby działające wspólnie.

Prezentujemy Wam sylwetki autorek projektów i ich inicjatywy

Więcej informacji: https://laboratoriumprojektow.wordpress.com/

Zespół projektowy Bemowskiego Centrum Kultury i Grupy Odkrywkowej Osiedla „Przyjaźń”






SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MAGDALENĄ GRZEBAŁKOWSKĄ
27 stycznia, środa, godz. 19:00
Miejsce: Ostatnie piętro Bemowskiego
Centrum Kultury, wstęp wolny

SPOTKANIE BEMOWSKIEGO KLUBU KSIĄŻKI
28 stycznia, czwartek, godz. 19:00
Filia Bemowskiego Centrum Kultury,
ul. Czumy 8, Sala 118


PRACOWNIA PODRÓŻY: WYPRAWA ROWEROWA
KAUKAZ 2015
29 stycznia, piątek, godz. 19:00
Miejsce: Ostatnie piętro Bemowskiego Centrum
Kultury wstęp wolny

 





ART.BEM Bemowskie Centrum Kultury