Reistration form Registered piilots Information Reistration form Registered piilots Information Reistration form Registered piilots Information
Fot: Esa EIROLA

 
Because of the very small number of competitors in F3P, we are forced to limit the competition to one day.
For the same reason, the competition will take place only according to the Schedule F3P-AP-17.
On behalf of the Organizers very sorry for changing the program of the championship (Organizing Director).


Ze względu na bardzo małą liczbę zawodników w F3P, jesteśmy zmuszeni do skrócenia zawodów do jednego dnia.
Z tego samego powodu, konkurencja F3P rozegrana zostanie - tylko według programu F3P-AP.
W imieniu Organizatorów bardzo przepraszam za zmianę programu mistrzostw (Dyrektor Organizacyjny).
 
Indoor AirShow – 2015


PARTNERS & SPONSORS

   
           
Reistration form Registered piilots Information