Warsztaty


Pokaz warsztatowy
"Działania z pogranicza" część I

Bemowskie Centrum Kultury
9 września 2010 (czwartek)
godz.18.30
sala 215
Projekt edukacyjny skoncentrowany był wokół przewodniego tematu: poszukiwania nowatorskich metod pracy w zakresie sztuki współczesnej (teatru i sztuk wizualnych)
oraz wdrażania ich do pracy z osobami – amatorami ze środowisk tzw. wykluczonych społecznie tzn. osób niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych marginalizacją oraz tzw. „trudnej młodzieży”. Próbujemy stworzyć nową definicję „Sztuka z pogranicza”.
Pokaz prezentują uczestnicy warsztatów:
Kamila Bannach
Agata Ziemkiewicz
Izabela Czygier
Marlena Pióro
Agnieszka Plakwicz
Jacek Górski

 


Pokaz warsztatowy
"Działania z pogranicza" część II

Przestrzeń CSW
12 września 2010 (niedziela)
godz. 12.00
Laboratorium Edukacji Twórczej i uczestnicy warsztatów.
Działania: "Słowo za słowo" Janusza Byszewskiego i "Słowa na
wolności" Marii Parczewskiej realizowane w ramach projektu LET
”Laboratorium Animacji Muzealnej", finansowanego ze środków MKiDN
" Edukacja+".

Uczestników naszych warsztatów łączy potrzeba nowego doświadczenia
i przeżycia czegoś wykraczającego poza praktykę życia codziennego,
rutynę zawodową, przyzwyczajenia i utrwalone standardy. Zapraszamy
więc Państwa na krótkie spotkanie przed Centrum Sztuki
Współczesnej, ale nie tyle na spotkanie ze sztuką (chociaż i to
też), co na sztukę spotkania.

Żeby nie zdradzać zbyt wielu szczegółów użyjemy tylko kilku
słów-kluczy ważnych w naszej praktyce, a są to między innymi:
doświadczanie, relacje, osoba, indywidualność, zatrzymanie,
refleksja, ekspresja, poszukiwanie, odkrywanie, no i oczywiście
satysfakcja.