FestiwalPierwsza edycja przyniosła duży sukces, jeżeli chodzi o zainteresowanie teatrem osób niepełnosprawnych w kręgach teatru współczesnego.
Na festiwalu pojawili się krytycy sztuki oraz dziennikarze. W Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie odbyła się dyskusja
na temat "Czy w sztuce współczesnej jest miejsce dla artystów niepełnosprawnych?" z udziałem praktyków i teatrologów.
W tej edycji chcemy poszerzyć granice i zaprosić do współpracy teatry nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także osób amatorów z tak zwanego przez nas "pogranicza" - teatry osób uzależnionych.

Celem Festiwalu jest poszukiwanie miejsca dla teatrów z pogranicza we współczesnym teatrze. Pytaniem jest czy osoby utalentowane a nie posiadające wykształcenia artystycznego mogą zaistnieć w sztuce współczesnej na takim samym poziomie artystycznym jak artyści zawodowi?
Poszukiwanie nowej definicji i własnego miejsca na teatralnej mapie.
Promocja nie znanych szerszej publiczności teatrów z pogranicza a reprezentujących pełnowartościowe widowiska artystyczne.
Poszukiwanie dialogu pomiędzy teatrem zawodowym a amatorskim.
Wymiana doświadczeń między artystami.
Pokazy spektakli spełniających wysokie kryteria sztuki.
Gwiazdą tegorocznego Festiwalu będzie Teatr MAATWERK z Rotterdamu.